Black Floral Kimono with White Lace

Floral Kimono

$54.00